Vypořádání zděděného či darovaného členského podílu

V rámci vypořádání členských podílů v bytových družstvech po zániku manželství se poměrně často vyskytují případy, kdy předmětem vypořádání je členský podíl, který byl nabyt darováním nebo děděním za trvání manželství jen jedním z manželů.

Ve smyslu ustanovení § 703 odst. 2 obč. zákoníku (původně § 175 odst.2) vzniká společně členství manželů v bytovém družstvu i v případě darování či zdědění členského podílu v bytovém družstvu jen jedním z manželů za trvání manželství, což je zákonnou výjimkou z pravidla nabytí takovéhoto majetku do výlučného vlastnictví (majetku) nabyvatele ve smyslu ustanovení § 143 odst. 1 obč. zákoníku.

Darováním je bez ohledu na označení právního úkonu bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu (tj. nikoli dědictví), kterým obdarovaný získává do svého vlastnictví (majetku) nemovité či movité věci či jiný majetkový prospěch bez protihodnoty, aniž by to byla zákonná povinnost dárce.

Darování ve formě bezplatného převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu ve prospěch jen jednoho z manželů (nejčastěji od rodičů) a zdědění členského podílu v bytovém družstvu za trvání manželství zakládá oprávnění obdarovaného manžela a dědice členského podílu ve smyslu ustanovení § 149 odst. 2 obč. zákoníku požadovat, aby tržní hodnota darovaného či zděděného členského podílu ke dni jeho nabytí mu byla uhrazena jako jeho vnos ze svého majetku do společného majetku.

Uplatnění práva manžela, aby mu bylo uhrazeno, co ze svého majetku vynaložil na společný majetek ve smyslu ustanovení § 149 odst. 2 obč. zákoníku je hmotně právním úkonem ve smyslu ustanovení § 34 obč. zákoníku zpravidla uplatněným v rámci uzavírání mimosoudní dohody o vypořádání SJM nebo řízení o vypořádání SJM, který musí splňovat náležitosti právního úkonu dle ustanovení § 37 a § 39 obč. zákoníku.

Uplatnění práva na vnos z výlučného majetku do společného majetku ve smyslu ustanovení § 149 odst. 2 obč. zákoníku může znít například takto:
„Z důvodu darování členského podílu v SBD ………. mojí matkou …….. na základě smlouvy o bezplatném převodu členství v družstvu ze dne ……… ve smyslu ustanovení § 149 odst. 2 obč. zákoníku požaduji, aby na vypořádání společného jmění manželů byla započtena tržní cena členského podílu ve Stavebním bytovém družstvu …………. vztahující se k družstevnímu bytu ………….. ke dni ………………… ve výši ……………, resp. ve výši zjištěné znaleckým posudkem o obvyklé ceně podílu ke dni ……“

Vnosem z výlučného majetku do společného majetku, které zakládá oprávnění na uhrazení toho, co z výlučného majetku bylo použito na společný majetek ve smyslu ustanovení § 149 odst. 2 obč. zákoníku, je i rozšíření společného jmění manželů k členskému podílu jednoho z manželů ve smyslu ustanovení § 143a odst. 1 obč. zákoníku, a to ve výši tržní ceny členského podílu ke dni účinnosti smlouvy o rozšíření SJM, jakož i zákonná transformace doposud výlučného členského podílu v bytovém družstvu jednoho z manželů v důsledku nabytí práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu až za trvání manželství ve smyslu ustanovení § 703 odst. 2 obč. zákoníku (původně § 175 odst.2)..

I v případě uplatnění práva na vnos z výlučného majetku do společného majetku lze namítnout zneužití práv proti dobrým mravům ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 obč. zákoníku (např. za situace placení výživného na děti obdarovaným manželem z předchozího manželství v celkové výši rovnající se uplatněnému vnosu formou např. darovaného členského podílu v SBD).

Pokud jde o darování a dědění členských podílů ve stavebních bytových družstvech do 1.1.1990, je zásadně nutno vycházet nikoli z tržní ceny, nýbrž z tzv. zůstatkové hodnoty členského podílu, což odpovídá i judikatuře. V případě, že každý z manželů nabyl za trvání manželství členský podíl v bytovém družstvu darováním či dědictvím, přičemž jeden z těchto podílů byl nabyt do 1.1.1990, lze na zjevný nesoulad ve způsobu zjišťování výše obou vnosů (tzv. zůstatková cena oproti tržní ceně u srovnatelných družstevních bytů) aplikovat ustanovení o dobrých mravech dle § 3odst. 1 obč. zákoníku.

Judikatura: „Jestliže jeden z manželů použil hodnotu členského podílu ve stavebním bytovém družstvu, který náležel výlučně jemu, na získání jiného a manželům již společného členského podílu u stavebního bytového družstva, má při vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů právo požadovat, aby mu byla ze společného majetku manželů tato hodnota uhrazena. Hodnotu takového vnosu je třeba zásadně zjišťovat ke dni, kdy byl uskutečněn.“ (rozsudek NS ČR ze dne 19.5.2005 sp.zn. 22 Cdo 2457/2004; in.:Soudní rozhledy č. 10/2005)

Zdroj: JUDr. Luboš Chalupa, www.akchalupa.cz

6 comments

 1. Dobrý den, mám prosbu. Zdědil jsem po tetě nějaký majetek, ale dědiců je více. Soudním rozhodnutím mi bylo uděleno vyplatit ostatní dědice a teď vznikl problém. Prodejem bytu vznikly samozřejmě nějaké náklady ( dluh, poplatek real. kanceláři za prodej a daň finančnímu úřadu). Já jsem vše uhradil a podíly, které jsem měl vyplatit ostatním dědicům pokrátil podílově o vzniklé náklady. Ostatní dědicové mě napadají, že na to nemám právo a chtějí celou částku, ale já bych musel veškeré náklady zaplatit ze svého podílu. Dotaz zní: kdo hradí náklady vzniklé s prodeje bytu_ Děkuji a s pozdravem Kožušník

 2. Dobrý den máme s bývalým manželem všechen majetek po rozvodu na polovinu ale již 12 roků se nestará ani o rodinný domek ani zahradu,neplatí daně ani pojistky to platím já s dcerou,která se mnou bydlí také vše opravujeme a udržujeme má na svoji polovinu ještě nárok. Děkuji za odpověď

 3. Dobrý den. Dcerám zemřel otec, který vlastnil byt ve spoluvlastnictví nájemníků bytového domu. Jak je to s přiznáváním ( do konce ledna) a placením daní, po převedení dědictví na dcery? Prý nemusí podávat přiznání k dani. Děkuji za odpověd´. Tancerová

 4. Dobrý den, po mamince jsme sdědili nemovitost.Jsme tedy tři spoluvlasnici.Jelikož po čtyřech létech nám to společně moc nejde,chtěli bychom vlasnictvi rozdělit.Je možné ještě otevřít dědické řízeni a změnit bezpodílové spoluvlasnictví na vlasnictví podílové.Když ano tak jak.Co to obnáší,jake poplatky z toho vyplyvají.

 5. Dobrý den,
  vlastním členské podíly v družstvu. Tyto podíly jsem koupila v roce 2012, vzala si tedy úvěr a splácím ho měsíčně . Kdyby se se mnou cokoli stalo, má někdo z mé rodiny nárok na tento družstevní byt? Smlouva je napsaná na mě, spolu se mnou je tam přítel, mám sestru a neteře, kterým je 17let. Kdyby se se mnou cokoliv stalo, chtěla bych, aby byt mohly užívat-jde-li to právě neteře, či sestra. Myslíte že to jde udělat a hlavně jak udělat? Protože úmrtím zaniká členství v družstvu. Můžete mi prosím poradit, jde-li to nějak provést? Děkuji

 6. Dobrý den,
  má matka 89 let chce bezúplatně převést na jednu ze dvou dcer členský podíl v bytovém družstvu. Lze následně darovat finanční částku ve výši cca 1/2 hodnoty bytu mezi sourozenci? Podléhají tyto převody nějakému zdanění?
  Děkuji
  Kučerová

  1. dobry den,koupila jsem před manželstvim družstevni byt,mohla bych za trvani manželstvi přepsat člensky podíl jen na manžela,děkuji za odpověd

 7. Dobrý den,

  v lednu nám zemřela babička.Dědictví připadá na mě, sestru a naší tetu (dcera zemřelé).Pokud nesouhlasíme se společným užíváním nemovitosti, jak máme dále postupovat?Teta nás vyplatit nechce z důvodu nedostatku finančních prostředků. Máme právo žádat o vypořádání ve splátkách např. do 5 let?Nebo prodej nemovitosti?

  Děkuji

  Drozdová Lucie

 8. Dobrý den,
  chtěla bych Vás poprosit o radu.
  Dědictvím jsem získala členský podíl v družstvu. Dle stanov mi tento podíl byl vyplacen po jednom roce. Tento podíl byl při výplatě ponížen o 15% srážkovou daň. Tomu nerozumím! Tato částka byla do družstva vložena, nedošlo k jejímu zhodnocení a při výplatě dědictví je ponížena o 15%.
  Nejedná se o chybu?
  Děkuji

  1. Dobrý den,
   Během jednoho měsíce mi zemřeli oba rodiče, kteří měli družstevní byt. Jako první dědicové jsme dva sourozenci. Během projednávání pozůstalosti jsem se od sestry náhodně dozvěděl, že rodiče již před několika lety nechali přepsat členský podíl na byt na dospělého syna mé sestry. Znamená to, že nemám žádný nárok ani na část družstevního bytu ?
   Děkuji za odpověď.

 9. Dobrý den mám prosbu potřebovala bych vědět jak je to z dědickým právem , můj přítel zdědil družstevní byt jsou tři dědici teda tři dědické podíli na družstevní byt který je v dědickém řízení a tím tudíž nemůže ani jeden z dědiců nijak činit ale byt by se měl nadále platit,nájem anuita ale nemůžeme se ani s jedním domluvit na úhradách a sami to z finančních důvodů platit nemůžeme co dělat a jak postupovat s družstvem když dědické řízení není ukončeno. po rodičích kteří umřeli lonějšího roku byt se bude po skončení dědického podílu prodávat…. a tím by došlo k rozdělení aby nedošlo na zadlužení bytu a kdy jako dědic podílu jsem povinnej platit úhrady od družstva přišla složenka na dlužné poplatky které jsou dosud psaná na zesnulé rodiče. Děkuji s pozdravem Skokanová

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..