Ručení a konkurs

V právní teorii a praxi dosud není ujasněna otázka, zda a za jakých podmínek náleží plnění z ručení vzniklého do prohlášení konkursu do konkursní podstaty dlužníka.

Východisko nám přitom nabízí výklad platné právní úpravy.

1. Základní právní úprava

Podle § 20 odst. 4 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Přihlásit lze i pohledávku vázanou na podmínku. Ručitel takto přihlašuje svoji pohledávku, která mu vůči úpadci vznikne, bude-li za něho plnit jeho závazek vůči věřiteli. Obdobně přihlašují své pohledávky i osoby, jejichž věci, práva nebo pohledávky zajišťují pohledávky oddělených věřitelů vůči úpadci (§ 27 odst. 5).

Podle § 27 odst. 5 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Osoby, jejichž věci, práva nebo pohledávky zajišťují pohledávky (§ 28) vůči úpadci, správce vyzve, aby do 30 dnů vyplatily ve prospěch konkursní podstaty zajištěné pohledávky, nebo aby ve stejné lhůtě složily cenu věci, práva nebo pohledávky, jimiž je pohledávka zajištěna. Nevyplatí-li uvedené osoby zajištěnou pohledávku nebo nesloží-li cenu věci, práva nebo pohledávky, zapíše správce věc, právo nebo pohledávku do soupisu podstaty (§ 18). Věci, které zajišťují pohledávky oddělených věřitelů, lze zpeněžit ve veřejné dražbě. Ustanovení tohoto odstavce neplatí, jde-li o ručitele včetně bankovní záruky a zvláštních případů ručení (např. směnečné rukojemství, záruky poskytnuté věřitelem na zajištění celního dluhu).

Podle § 28 odst. 1 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Věřitelé pohledávek, které byly zajištěny zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, převodem práva dle § 553 občanského zákoníku nebo postoupením pohledávky dle § 554 občanského zákoníku (dále jen „oddělení věřitelé“), mají právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena ze zpeněžení věci, práva nebo pohledávky, jimiž byla zajištěna.

2. Právní závěry

Plnění z ručení vzniklého do prohlášení konkursu v rozsahu dluhu dlužníka ke dni prohlášení konkursu musí ručitel po prohlášení konkursu poskytnout jen ve prospěch konkursní podstaty, přičemž ručitel po splnění ručitelského závazku na základě jeho přihlášky podané dle ustanovení § 20 odst. 4 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, má postavení běžného věřitele, tj. nikoli odděleného věřitele dle ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 328/1991 Sb. a jeho pohledávka tudíž nepodléhá zvláštnímu režimu ustanovení § 27 odst. 5 cit. zákona.

Věřitel se může po prohlášení konkursu úspěšně domáhat plnění vůči ručiteli z ručitelského závazku vzniklého do prohlášení konkursu jen za dluh úpadce nespadajícího do konkursní podstaty, a to v rozsahu uvedeném v ustanovení § 33 odst. 1 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména v rozsahu úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek věřitelů vzniklých před prohlášením konkursu, jestliže přirostly v době od prohlášení konkursu; smluvní pokuty, pokud by nárok na ně vznikl až po prohlášení konkursu.

Ustanovení § 20 odst. 4 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, výslovně upravuje vznik budoucí pohledávky ručitele vůči úpadci po splnění ručitelského závazku vzniklého do prohlášení konkursu až v průběhu konkursního řízení spadajícího do konkursní podstaty, pročež je pro tento případ dána potřeba zvláštního zákonného ustanovení pro podmíněné a budoucí pohledávky z ručení; v opačném případě by zákonodárce nevolil budoucí čas s podmínkou: „která mu vůči úpadci vznikne, bude-li za něho plnit jeho závazek vůči věřiteli“.

Plnění z ručitelského závazku vzniklého do prohlášení konkursu mimo konkursní podstatu přímo věřiteli nemá žádného věcného odůvodnění a není dotčeno, že ustanovení § 27 odst. 5 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neplatí, jde-li o ručitele včetně bankovní záruky a zvláštních případů ručení (např. směnečné rukojemství, záruky poskytnuté věřitelem na zajištění celního dluhu); ručitel tudíž nemá postavení odděleného věřitele.

Ustanovení § 20 odst. 4 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, výslovně předpokládá plnění z ručitelského závazku vzniklého do prohlášení konkursu jako budoucí pohledávku ručitele vůči úpadci po splnění ručitelského závazku do konkursní podstaty, přičemž ustanovení § 27 odst. 5 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů vylučuje aplikaci jen tohoto ustanovení pro ručitele včetně bankovní záruky a zvláštních případů ručení (např. směnečné rukojemství, záruky poskytnuté věřitelem na zajištění celního dluhu), tj. osob, které v průběhu konkursu poskytnou ve prospěch konkursní podstaty plnění ze zajištění pohledávky vůči úpadci.

Výklad některých obecných soudů, že ručitel po prohlášení konkursu poskytne plnění z ručitelského závazku vzniklého do prohlášení konkursu přímo věřiteli namísto do konkursní podstaty a na základě toho, v souladu s jeho přihláškou podanou ve smyslu ustanovení § 20 odst. 4 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bude ručiteli z konkursní podstaty poskytnuta určitá částka jako běžnému věřiteli úpadce, je nejen v rozporu se zněním, smyslem a účelem zákona o konkursu a vyrovnání, nýbrž i prostou logikou; „mělo-li být ručení vzniklé do prohlášení konkursu vyloučeno z režimu zákona č. 328/1991 Sb., nemůže být z konkursní podstaty ani částečně uspokojen ručitel jako věřitel úpadce“. Logické tudíž je, že ručení vzniklé do prohlášení konkursu je vyloučeno jen z aplikace ustanovení § 27 odst. 5 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a nikoli z režimu celého zákona č. 328/1991 Sb.

Podá-li věřitel úpadce po prohlášení konkursu žalobu o splnění ručitelského závazku vzniklého do prohlášení konkursu přímo proti ručiteli, musí soud provést i skutková zjištění o rozsahu žalovaného plnění z ručitelského závazku s tím, že nejedná-li se o plnění v rozsahu ustanovení § 33 odst. 1 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, musí být žaloba ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zamítnuta pro nedostatek hmotně právní legitimace; i z tohoto pohledu je tudíž nutná specifikace jednotlivých nároků v žalobě o plnění z ručitelského závazku (jistina, úroky, úroky z prodlení, smluvní pokuta dle výše za určitá období apod.).

Jedině v případě, že je sepsáno prohlášení ručitele až po prohlášení konkursu na majetek dlužníka, nespadá plnění ručitele do konkursní podstaty úpadce, nýbrž v celém rozsahu náleží mimo konkursní podstatu dlužníka a může být i po dobu trvání konkursního řízení úpadce vymáháno věřitelem přímo proti ručiteli. Rovněž plnění z ručitelského závazku poskytnutého věřiteli do dne prohlášení konkursu nespadá do konkursní podstaty dlužníka.

Zdroj: JUDr. Luboš Chalupa, www.akchalupa.cz

10 komentářů

 1. D.den v roce 2003 sem si koupil byt od hypotecni banky po nejakem roce sem byl bez prace a nemohl sem zplatky platit ted sem se dostal do konkurzu k prodeji bytu chci se zeptat sel by ten byt nejak zachranit.Dnes praci mam dekuji za odpoved a za radu Kosek Vaclav tel.603742574 muzete mi zavolat po16hodine

 2. Dobrý den,
  mám dotaz, měli jsme s manželem schválené oddlužení ale nyní na nás byl vyhlášen nepatrný konkurs. Majetek který jsme měli před schválením insolvence již z důvodu rozvodu nemáme. Jsem z dětmi sama, vedena na úřadu práce. Je možné aby mi doma zabavili majetek když mám jen běžné vybavení jako jsou postele pro mě a děti, pračka, lednice atd.?
  Moc děkuji

 3. Dobrý den,
  prosím o radu,manžel prošel konkurzem,při kterém nebyli uspokojeni všechny věřitelé,zbyli tři a celkově se jedná o částku cca 1 800 000kč,konkurs skončil v březnu 2003. Mohou věřitelé stále vymáhat dlužnou částku anebo již je vše promlčené?
  Soud napsal ke konci větu, že práva věřitelů nezanikají a svého práva se mohou domáhat po zrušení konkursu výkonem rozhodnutí na úpadcovo eventuelně nově nabyté jmění /§ 45 odst.2ZKV/.
  do této doby nepadl žádný nový rozsudek a ani se věřitelé neozvali.
  Prosím o radu, zda dluhy jsou promlčelé nebo je věřitelé mohou kdykoliv vymáhat.
  Moc děkuji za odpověď
  přeji pěkný den Jana Vojníková

 4. Dobry den.Mam na vas prosbu.Manžel a ja jsem skončila v konkursu. Přidělena insolvenčni sprakyně neděla nic pro vymožení pohledávky, kterou mám za další osobou (ta by pokryla větší část dluhu) a chce mi zabavit krom jiného i ledničku, pračku, sporák (ten jsem ještě k tomu platila pouze přes svůj účet, ale byl pro babičku,a již je dávno pryč). Peníze na úhradu jsou stahovány pouze mi a manželovi (jsme v rozvodovém řízení) není stahováno nic, protože podle názoru správce konkurzu není pro ně tato částka zajímavá. Nevím jak dál postupovat. Prosím o radu.
  Děkuji. AS

 5. Dobrý den,chtěl bych požádat o radu,byl na mne vyhlášen konkurz,určen insolv.správce a vůbec nevím jak mám dále postupovat.Jsem zaměstnán a dluhy mi vznikly z podnikání.Je nějaké řešení jak celou častku rozdělit do splátkového kalendáře a nepřijít o nemovitost ve které bydlím?Děkuji předem za radu

 6. Vážený pane,prosím o radu,jak postupovat v dále uvedeném.Jsem jedním ze 3 společníků spol. s r.o.,na kterou byl již v roce 1998 vyhlášen konkurs,tento není stále ukončen.Jaké možnosti,příp.jak mám postupovat,abych mohl ze spol.vystoupit.Děkuji Svoboda

 7. Dobrý den.Chci se zeptat na mého manžela byl podán insolvenční návrh na konkurs od věřitele.Manžel je fyzická osoba která nepodniká.Žádný majetek nevlastní jen bežné vybavení domácnosti.Je zaměstnán u firmy jako řidič.Můžete mi dát informace co ten konkurs znamená a co se bude dít když spadne do úpadku jak to bude insolvenční správce řešit když nemá žádný majetek jen mzdu od zaměstnavatele.A jaké může mít srážky ze mzdy?…Předem děkuji za informace.

 8. Dobry vecer,chtela bych poprosit o radu,byl na me vyhlasen konkurz,vubec nevim co mam delat,mam urceneho ins. správce,ale od 7.9.2013 se s nim nemuzu spojit,nasla jsem nekoik emailových adres,kde jsem ho zadala o schůzku,telefonovala jsem mu,ale porad nic.Pritom prezkumne jednani mam jiz 24.10 2013,potrebovala jsem se ho zeptat na všechna ta osvedceni,vypisy a vse,co k tomu patri,ale vůbec se mi neozyva,prosim o radu,snad mi pomůžete,predem dekuji Moslerová Eva

 9. dobrý den,je možné pokud si banka vyžádá ručitele k úvěru na 300 000kč.Aby ručitell byl schválen když je na úřadu práce a ještě v registru děkuji

 10. Dobrý den,prosim vás potřeboval bych poradit zda je možné obejít subdodavatele tedy mě, při předání a převzetí díla včetně certifikátu atd. u kolaudace objektu.
  abych to přiblížil: jedná se o to ,že jsem jako subdodavatel dle řádné Smlouvy o dílo prováděl dílo na stavbě asi 3 měsíce a firma která byla zadavatel /a investor magistrát města/na sebe vyhlásila insolvenční řízení,tudíž se stavba zastavila ,ale moje montáže byly ukončeny do konečné fáze jen bez předání a převzetí díla a samozřejmně bez konečného vyúčtování závěrečné faktury.Jelikoš magistrát města ted hledá řešení ,tedy třetí stranu pro dokončení díla,probíhají nyní právní kroky,,,ovšem jelikož zjištuji situaci ,bylo mi zděleno od stávajícího stavbyvedoucího ,že potřebuje certifikační listy,které mu samozřejmně nechci vystavit a to z důvodu dlužných částek faktur za odvedené práce včetně materiálů a na to mi zdělil,že si certifikace obstará jinde ,,dotaz tedy zní …zda může takto subdodavatele obejít,který vše montoval a dodával veškerý materiál a tudíž ručí za kompletní montáže_?
  /ještě chci dodat ,že předposlední fa.byla podána před insolvencí zadavatele a ta je tím pádem v pohledávkách ,ale poslední vyúčtování ještě nebylo vystaveno/
  moc děkuji za vaši odpověď a možnou radu
  děkuji
  Košťál Jan
  776228773

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..