Předvolání účastníka k prvnímu jednání

V řízení, ve kterém je zákonem stanovena či rozhodnutím soudu nařízena koncentrace řízení dle § 118b a § 118c o.s.ř., vyvstala otázka, zda účastník, který má právního zástupce a jehož podpis na plné moci nebyl ověřen a ani žaloba či vyjádření k ní nebyla účastníkem autorizována jeho podpisem, musí být předvolán k prvnímu jednání, či nikoli.

Právní zástupce v občanském soudním řízení zpravidla vybírá, třídí, systematizuje a precizuje tvrzení samotného účastníka o určitých pro rozhodnutí významných skutečnostech a předkládá důkazy o nich, o nichž jej informuje především samotný účastník řízení, který je často z větší části i sám drží.

Ustanovení § 28 odst. 4 o.s.ř. stanoví, že podpisy na plné moci či jejím odvolání musí být úředně ověřeny, jen stanoví-li to zákon nebo tak rozhodne předseda senátu.

Právní jistota účastníků soudního řízení, autorita soudu, jakož i jistota v právních vztazích v demokratickém právním státě, vyžadují, aby v plné moci udělené právnímu zástupci (obecnému zmocněnci) bylo výslovně uvedeno, jak byla zjištěna totožnost zmocnitele, např. uvedením čísla a série občanského průkazu, jinak nelze mít za to, že byla totožnost nepřítomného účastníka soudního řízení soudem zjištěna řádně včetně jeho projevu vůle prostřednictvím zvoleného právního zástupce (obecného zmocněnce).

Ačkoli ustanovení § 28 odst.4 o.s.ř. výslovně uvádí množné číslo „podpisy“, není ověření podpisu zmocněnce-advokáta či notáře jako právního zástupce na plné moci či jejím odvolání nutná, neboť zvláštní zákon těmto osobám za stanovených podmínek dává právo ověřovat určité listiny, tj. projevuje tím obecně zvláštní důvěru v jednání těchto osob.

Plná moc obecného zmocněnce by měla být ve smyslu ustanovení § 28 odst. 4 o.s.ř. ověřena vždy, není-li účastník řízení předvoláván, neboť tento, na rozdíl od advokáta, nemá zvláštním zákonem a zavazujícími stavovskými předpisy stanoveny další poměrně přísné povinnosti včetně etických.

Není-li podpis účastníka na plné moci udělené právnímu zástupci (obecnému zmocněnci) ověřen ani v ní není uvedeno, jak byla zjištěna totožnost zmocnitele, který nadto neautorizoval žalobu či vyjádření k ní, je na místě takovéhoto účastníka řízení k prvnímu ústnímu jednání vždy předvolat, aby soud svou autoritou zaručil (zjistil) jeho totožnost a způsobilost.

Právní zástupce účastníka, až na výjimky, vlastní tvrzení o rozhodných hmotně právních skutečnostech při soudním jednání nečiní, tvrzení podává zpravidla samotný účastník, pročež je nutno i samotného účastníka řízení vyrozumět o koncentraci řízení dle § 118b odst. 2 o.s.ř., což je v plném souladu s čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy č. 209/1992 Sb.

Nezastupitelnost, časová ohraničenost, a výjimečnost institutu koncentrace řízení dle § 118b a 118c o.s.ř., jakož i čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy č. 209/1992 Sb. vyžadují, aby bylo vyrozumění o povinnostech a následcích nesplnění těchto povinností při koncentraci řízení ve smyslu ustanovení § 118b odst. 2 o.s.ř. doručeno i samotnému účastníku řízení, byť má právního zástupce s plnou mocí, neboť samotný účastník má osobně něco „vykonat“-zásadně nezastupitelnou povinnost tvrdit a předkládat důkazy, a to i při samotném prvém ústním jednání.

Soud je v souladu s § 115 o.s.ř., čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy č. 209/1992 Sb., i přes ustanovení § 49 odst. 1 o.s.ř., povinen k prvnímu jednání v řízení, ve kterém je stanovena či rozhodnutím soudu nařízena koncentrace řízení dle § 118b a § 118c o.s.ř., předvolat i účastníka, který má v řízení právního zástupce, zvláště pokud tento nepředložil plnou moc s ověřeným podpisem účastníka, případně uvedení způsobu zjištění jeho totožnosti, a aniž sám účastník neautorizoval žádné písemné podání ve věci (žalobu, vyjádření k žalobě apod.), neboť výslovná zvláštní zákonná povinnost účastníka tvrdit je při vlastním soudním jednání zásadně nezastupitelnou povinností účastníka, kterou lze v těchto výjimečných věcech označit jako „osobně vykonat“.

Z důvodu principu právní jistoty v právních vztazích, výslovného znění ustanovení § 115 o.s.ř., zásad občanského soudního řízení vyjádřenými i v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy č. 209/1992 Sb., musí soud k prvnímu jednání ve věci předvolat i samotného účastníka řízení a nikoli jen jeho právního zástupce, a to i s ohledem na nutnost ověření projevu vůle účastníka vyjádřené v žalobě či vyjádření k ní (nepodepsané účastníkem), pravosti plné moci (neověřený podpis účastníka), koncentraci řízení, apod., pokud se účastník nevzdal účasti na jednání dle § 115a o.s.ř.

V případě, že se řádně předvolaný účastník nedostaví k prvnímu jednání, není zapotřebí jej již o dalších rocích osobně informovat s tím, že k jeho tíži jdou případné jím neautorizované vady tvrzení o rozhodujících hmotně právních skutečnostech, a to právě vzdáním se osobní účasti na prvém jednání.

V soudní praxi se objevila rovněž otázka, zda účastník řízení může dodatečně popřít (upřesnit) vlastní tvrzení obsažené v žalobě v řízení před soudem I.stupně a nebyl-li řádně poučen dle § 119a odst. 1 o.s.ř. i v odvolacím řízení.

Zvláště tehdy, pokud účastník řízení neautorizoval svoje tvrzení obsažené v žalobě či ve vyjádření k ní sepsané jeho právním zástupcem (obecným zmocněncem), nebo objeví-li se nové skutečnosti a důkazy vyvracející pravdivost původního tvrzení, má účastník právo uvést nové pravdivé tvrzení o již dříve jinak tvrzené rozhodné skutečnosti včetně předložení důkazu o ní, a to i v odvolacím řízení, nebyl-li řádně poučen dle § 119a odst. 1 o.s.ř. Zásada formální pravdy nesmí být ve zjevném rozporu se zásadou materiální pravdy a spravedlivého soudního procesu.

Zdroj: JUDr. Luboš Chalupa, www.akchalupa.cz

2 comments

  1. Dobrý den,prosím vás mam takový problém,přišlo mi vyrozumnění z soudu že jse mam dostavit na předvolaní ale háček je v tom že mi dela zamněstnavatel problémy že mne nepustí,a pokud ja vím tak je tam pokuta 50000kč,ja samozřejmně na ní nemam jedna se o přeličení pujčky ,kterou jsme nesplacel ,zezačatku ano jelikož jsme byl zamněstnam,ale potom jsme přišel o práci a domlouval jsme se na nižšich splatkach ale nebylo mi to povoleno jak jsme byl na UPv Děčine ,nepobíral jsme podporu tim jsme nemohl nic dávat děkuji moc za odpověd co dělat když mne nepusti z prace,a volno mi nedají děkuji

  2. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, přišlo mi od soudu předvolání ve věci o určení vlastnického práva k nemovitosti (odvolání daru). Mohla bych vám poslat ofocené dokumenty, aby jste mi poradit, jak vypracovat odpověď. A jak je to se svědky. Jak jim mám dát vědět o mým svědcích. Děkuji

    S pozdravem a přáním hezkého dne

  3. dobry den mela bych dva dotazy ,pokud mi byla zapujcena castka formou smlouvy o pujcce je nutne mit obe smlouvy overene podpisy,nebo staci pouze muj podpis na jedne smlouve ?A pokud by tato smlouva byla neplatna muze ji fyzicka osoba proti mne pouzit at uz u soudu ci ovlivnit me oddluzeni?Jedna se o to ,ze penize mi byly zapujcene /zetem/v cervenci,ale pujcku jsem snim podepsala v srpnu coz jsem jiz podala navrh na insolvenci a v listopadu mi byl povoleno odluzeni dekuji za odpoved

  4. Dobrý den,
    téměř před rokem jsem dostal na opravu auto, které už ke mně nedojelo, ale muselo se přitáhnout na laně. Jednalo se konkrétně o výměnu rozvodového řemeno a oleje. Při očištění olejové vany od koroze a usazeniny z oleje začala vana prosakovat. Na tuto skutečnost jsem provozovatelku vozidla upozornil. Jelikož se mi toto auto nepodařilo opravit, z důvodu rozsáhlejšího poškození, než jaké provozovatelka vozidla uvedla, bylo ji opět na laně přivlečeno zpět k ní domů. Již druhý den mě kontaktovala s tím, že jsem jí auto poškodil. Toto auto nechala převézt do servisu v SRN, kde pracuje kamarád jejího přítele. Byl napsán protokol o škodě a opravě vozidle. Majitel vozidla (manžel provozovatelky) po mně nyní požaduje náhradu, plus zaplacení soudních výloh.Podotýkám, že jsem s ním až do této doby, ohledně vozidla nikdy nejednal. Podal jsem odpor proti platebnímu rozkazu. Jak mám postupovat dále, mám od této dotyčné osoby vytištěné vzkazy, z kterých je ale celkem patrné, že jde o křivé obvinění mé osoby. Děkuji za odpověď

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..