Odstranění nepovolených stavebních úprav

Účinností nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (dále jen „stavební zákon“) dnem 1. ledna 2007 nastala podstatná změna v právní úpravě týkající se odstranění vybraných nepovolených stavebních úprav bez ohledu na to, kdy byly uskutečněny, a tím i v posuzování platnosti dotčených právních úkonů.

Ustanovení § 103 odst. 1 písm.h) stavebního zákona 1) ve spojení s ustanovením § 129 odst. 1 stavebního zákoníku 2) mají charakter zákonné „amnestie“ nepovolených stavebních úprav provedených kdykoli před 1. lednem 2007, jenž je věcně odůvodněna ochranou vytvořených hodnot i právní jistoty; pokud jde o nepovolené stavební úpravy z minulosti do 1. ledna 2007, cit. zákonná ustanovení správně reagují na to, že často nelze zaručit úplnost a věrohodnost zachovaných původních stavebních rozhodnutí zejména pro uplynutí času v délce až století, opakovaných podstatných změn právních úprav v důsledku antagonistických změn společenských zřízení, světových válek, živelných pohrom, úmrtí původních stavebníků i zániku původních stavebních úřadů, apod.

Ustanovení § 103 odst. 1 písm.h) i ustanovení § 129 odst. 1 stavebního zákona tak ex lege zhojují veškeré nepovolené stavební úpravy provedené kdykoli do 1.1.2007, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.

Z důvodu, že ex lege nelze nařídit odstranění stavebních úprav, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost, bez ohledu na jejich dobu jejich provedení, jakož i proto, že tyto stavební úpravy z minulosti provedené kdykoli do 1 ledna 2007 již nevyžadují dodatečné stavební povolení či ohlášení, není k jejich legalizaci zapotřebí ani rekolaudace.

Z důvodu, že stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost, ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 písm.h) stavebního zákona již nevyžadují stavební povolení ani stavební ohlášení ani nelze nařídit jejich odstranění dle ustanovení § 129 odst. 1 stavebního zákona – bez ohledu na dobu jejich vzniku – nemají tyto stavební úpravy zásadně vliv na platnost dotčených právních úkonů včetně prohlášení vlastníka budovy s výjimkou změny charakteru prostor z bytových na nebytové a naopak či zásahu do společných částí domu ve prospěch jednotky.

Absolutní neplatnost prohlášení vlastníka budovy nemá oporu v ustanovení § 103 odst. 1 písm.h) stavebního zákona a ustanovení § 129 odst. 1 stavebního zákona, pokud nyní platný stavební zákon nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu ke stavebním úpravám, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.

Zákonná legalizace vybraných nepovolených stavebních úprav kdykoli z minulosti ustanoveními § 103 odst. 1 písm.h) stavebního zákona i ustanovením § 129 odst. 1 stavebního zákona, které nabyly účinnosti dne 1. ledna 2007, má vliv i na aktuální posuzování platnosti dotčených právních úkonů z důvodu porušení tehdy platných stavebních zákonů ve prospěch jejich platnosti, nestanoví-li zákon výslovně jinak.

1) Ustanovení § 103 odst. 1 písm.h) stavebního zákona: Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí11) a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.
2) Ustanovení § 129 odst. 1 stavebního zákona:
Stavební úřad nařídí vlastníku stavby, popřípadě s jeho souhlasem jiné osobě, odstranění stavby
a) která svým závadným stavem ohrožuje život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích osob a její vlastník přes rozhodnutí stavebního úřadu ve stanovené lhůtě neodstranil závadný stav stavby; jde-li o stavbu nebo zařízení, které jsou kulturní památkou, postupuje se podle zvláštního právního předpisu32),
b) prováděné nebo provedené bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu vyžadovaného tímto zákonem anebo v rozporu s ním, nebo
c) u níž bylo stavební povolení zrušeno podle § 176 odst. 5 a stavbu nelze zachovat.

Zdroj: JUDr. Luboš Chalupa, www.akchalupa.cz

16 comments

 1. Dobrý den, v roce 2010 jsem koupil v dražbě zahradu se zahradním domkem, který je o 5m2 větší, než je v této lokalitě povoleno.Po zakoupení této nemovitosti jsem se obrátil na stavební úřad se žádostí o dodatečnou kolaudaci.Stavební úřad mě však odmítl a poslal na úřad chráneného parku, kde se můj pozemek nachází. Tam mě též odmítli s tím, že mi vyjimku neudělí. Znovu jse se obrátil na stavební úřad s dotazem, proč tedy nenechali stavbu odstranit, když byvalý majitel stavbu postavil v roce 1994 a 16 let ji užíval. Bylo mi řečeno,že mi kolaudační rozhodnutí nikdo nedá a tím to vše skončilo. Až v září roku 2018 přišla kontrola ze stavebního úřadu a nyní mě informují, že se stavba musí odstranit.Stavba již stojí čtvrt století a nikdo nic neřešil. A dále v této lokaliě stojí vetší savby, ktreré byly zkolaudovány v 80letech. Myslím, že nečinnost stavebního úřadu vede k promlčení celé záležitosti po čtvrt století. Prosím o radu, jak se v této záležitosti zachovat. Děkuji Martinek Jaroslav

 2. ..zdravím,vlastním pozemek u lesa,jako ostatní plocha,na kterém rostou keře a stromy,které chci vytěžit a obnovit..myslyvecký spolek na něm postavil myslivecké zařízení,tkzv.kazatelnu bez mého svolení..uvedená stavba mě překáží ve vývozu těženého dřeva,takže mám dotaz,jak mám postupovat,když chci stavbu po spolku odstranit nebo zda můžu požadovat nějaký postih,děkuji

 3. Chcela by som sa zeptat, mam domek ktorí som prepsala na vnučatá darovacou zmluvou,byva s nami aj syn ktoremu som chcela napísat najomnu zmluvu ale udajne to nejde preto žedomek je písaní na vnučata nie su plnolete a ja babyčka ich mam zverene do pestunskej

 4. Dobrý den, chtěl bych se zeptat: po revoluci mi byl vrácen pozemek v restituci. Na pozemku stojí černá stavba (myslivecká chata), kterou si za minulého režimu načerno postavil spolek myslivců. Nedávno mi byla na základě digitalizace pozemku vyměřena vysoká pokuta za neoprávněnou stavbu. Myslivecký spolek nechce chatu opustit, natož ji odstranit. Po celou dobu cca 20 let nejevili žádný zájem ohledně dohody nájmu za užívání pozemku. Nyní se snaží pozemek ode mne odkoupit, což nechci.Prosím o radu jaké jsou mé možnosti a práva, zda mohu po myslivcích požadovat zpětně nájemné či odškodné za neoprávněné užívání pozemku a hlavně, zda po nich mohu požadovat odstranění stavby na jejich náklady a uhrazení výše uvedené pokuty. Děkuji za odpověď. Petr

 5. Dobrý den,
  v obci na Praze východ mám postavený RD s malou provozovnou, zkolaudováno v roce 2009. V té době měla obec schválený územní plán ( st.parcela nesmí být menší než 800m2,zastavěnost 30%,zůstatek zeleně nesmí být menší než 30%. Mám parcelu 1020m2,zastavěná plocha 294m2. Nemovitost je 18500×9100,před nemovitostí a podél jsme položili zámkovou dlažbu v roce 2011. Nyní bych chtěla nemovitost přistavět ( 10x9m ) směrem do své zahrady a obec nechce dát souhlas a to z toho důvodu, že si zastupitelstvo odsouhlasilo vloni 2014 dodatek k územnímu plánu, že zastavěná plocha a zpevněná plocha = zastavěná plocha.
  Chci se zeptat zda tento dodatek platí i pro mou stavbu, když byla zkolaudována dříve než dodatek vznikl? Nejvíce mě zaráží to, že do mé zahrady přístavbu povolit nechtějí, ale do strany nemovitosti směrem k sousedům,kde je položena zámková dlažba by to povolili, s tím, že si znemožním sama sobě průchod na svou zahradu z ulice. Kde je logika?
  Můžete poradit,zda je nějaké řešení. Podotýkám, že náš příslušný stavební úřad by stavbu povolil, ale ne bez stanoviska obce. Děkuji za odpověď Vítovcová.

 6. Dobý den
  Jem majitelem rodinného domu se zahradou, která je kompletně oplocená.
  V Květnu roku 2014 začal soused stavět zděnou jednoduchou stavbu, přímo na hranici našich stavebních parcel. Po dotazu na souseda, zda je tato zděná jednoduchá stavba povolena, zněla odpověď:
  “Tato stavba je uvedena ve stavebním projektu nového rodinného domu a stavba má sloužit jako sklad pevného paliva”.
  Nedovolená stavba brání k přístupu k oplocení a bude stínit část využívané zahrady.
  Napsal jsem tady “Žádost o zahájení správního řízení ve věci nepovolené jednoduché stavy”, přímo na Odbor územního plánování a stavebního úřadu do města, kam tyto stavební parcely spadají.
  Teprve dne 23.01. 2015 jsem obdržel oznamení ze stavebního úřadu o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby a pozvání k ústnímu jednání ve věcí nepovolené stavby (sklad paliva).
  Prosím o vysvětlení, jaké mám v tomto sporu možnosti uplatnit svá občanská práva proti nedovolené stavbě. Velmi spěchá
  Předem děkuji
  Walter Volek

 7. Dobrý den existuje nějaká zákonná lhůta k odstranění černé stavby? V roce 2006 jsem postavil chatu bez st. povolení a nevím zda ji legalizovat nebo čekat na uplynutí určité lhůty. Díky za odpověď

 8. Zdravím Vás.Obracím se s dotazem.Rodiče žijí v opraveném domku.Mezi nimi a sousedy býval volný prostor.V padesátých letech povolil otec mé tchýně svému bratrovi přistavět v tomto prostoru kuchyni.Střecha je zabudovaná do jejich boční zdi.Léta jsme platily společnou opravu úžlabí.Až letos soused odmítl zaplatit,že je to drahé.Paní ze stavebního úřadu po prohlídce střechy řekla že jsme to platili zbytečně,že se je to podle vzhledu jednoznačně souseda.Když to nebude chtít zaplatit,máme přijít a požádat o zahájení řízení k odstranění černé stavby.Soused nám ale řekl že to stavěl jeho děda před lety a tudíž je to promlčené.Dá se vůbec v současné situaci ještě něco podniknout.Děkuji za odpověd.

 9. Dobrý den,je možné nechat odstranit vodovodní přivaděč,jestliže obec tento postavila přes celý pozemek a my jsme podepsali věcné břemeno jen na jeho malou část.Jde o pozemek o délce 120 metrů a podepsané šířce 12 metrů.Na pozemku je možné stavět rodinné domy.Pozemek je tímto pro nás velmi znehodnocen,protože ochranná pásma přivaděče nedovolují umístění do zbylého prostoru umístit stavbu RD. Děkuji za jakoukoliv odpověď.
  S pozdravem Šťastný

 10. Dobrý den, právě probíhá dědické řízení po mé mamce, která si vzala před 20 lety nového manžela. Jedná se o to, že jsme dvacet let s ním dohromady stavěli dům, který bohužel ještě není zcela dokončený a je černou stavbu na pozemku, který kupovali za manželství, ale bohužel on začal stavět (sklep) před manželstvím. Má smysl se o tuto stavbu, která dosud nebyla zkolaudovaná soudit? Jelikož jsem mu ji celou postavili my, bylo by nám velice líto o ni přijít nebo tedy aspoň ocenit tu práci, kterou jsme si na ní dali tím, že by nás částěečně vyplatil. Děkuji moc za radu a odpoved.

 11. Dobrý den,
  před 20 lety jsme vyřídili povolení oplocení pozemku u MěstÚ a povolení stavby zahradního domku, které jsme pak ale prováděli jen nárazově dle toho, jak se nám podařilo našetřit peníze. Do dnešního dne stavby nejsou dokončené. Zajímá mě, jestli jsou stavební povolení stále platná – není na nich nikde uvedeno, do kdy má být stavba dokončena.
  Děkuji za Vaši odpověď Alena Vacková

 12. Dobrý den.
  Bydlím v řadové zástavě rodinných domů.
  Můj soused si na hranici pozemku v rámci stavební úpravy rodinného domu postavil
  v podkroví vikýř s francouzskými okny včetně balkonu. Tento balkon převyšuje stávající
  zděný plot tak, že podlaha balkonu je nad tímto plotem (zdí). Výstavbou tohoto vikýře s
  balkonem jsem tak přišel o soukromí, protože z vystaveného balkonu ve výšce cca 2,5 metru
  nad zemí má soused dokonalý přehled přes celou plochu mého dvora a části moji verandy.
  Proto jsem vyvolal přes místně příslušný stavební úřad kontrolní prohlídku stavebních úprav
  sousedního rodinného domu. Při kontrolní prohlídce bylo zjištěno, že stavební úpravy
  rodinného domu a nástavba podkroví je prováděna v rozporu se stavebním povolením.
  A to tak, že v zadní části rodinného domu je proveden vikýř místo střešního okna
  a dále vikýř s francouzskými okny včetně balkonu, umísněný při hranici se sousedním domem
  ve stávající řadové zástavbě.
  Při této kontrolní prohlídce jsem byl informován vlastníkem stavby (sousedem), že i když
  bylo zahájeno řízení o odstranění stavby, tak on si zažádá o dodatečné povolení stavby,
  předloží podklady ve stejném rozsahu jako k žádosti o stavební povolení a stavba mu
  bude dodatečně povolena.
  Jsem přesvědčen o tom, že stavba balkonu odporuje vyhlášce č.501/2006 Sb. O obecných požadavcích
  na stavbu § 25 – vzájemné odstupy staveb odst. 6, kde : Vnější hrany pochozí plochy rodinného domu,
  jako jsou terasa nebo balkon, která je nad přilehlým terénem
  výše než 2 m, musí být nejméně 3 m od hranice sousedního pozemku.
  Chtěl bych proto vědět jak mohu dál postupovat, abych zachoval “bývalou pohodu bydlení” a soukromí
  na svém pozemku.

 13. Dobrý den chtěla bych se zeptat, před pěti lety jsem koupila pozemek na kterém stály zděné kotce pro psy,k této stavbě nejsou žádné plány ani jiná dokumentace,stavba pochází pravděpodobně z roku 1975, stavba má rozměry 4m x 16m, boční strany /4m / jsou plné a delší /16 m / jsou mříže, nyní po mě chce katastrální úřad příslušné dokumenty jako např.povolení stavby, koloudaci, prosím o radu jak mám postupovat nerada bych tuto stavbu odstraňovala, děkuji za radu

 14. Dobrý den,
  jsem vlastníkem pozemku který jsem před léty zdědila. V minulém roce jsem se náhodou dozvěděla, že napříč mého pozemeku vede k jinému, vedlejšímu pozemku, voda. Tato skutečnost není viditelná, voda je vedená v zemi. Od předchozího vlastníka jsem dostala veškeré listiny, ale skutečnost, kudy vede sousedova voda nikde není uvedena. Nemám ani souhlas předchozích majitelů s vedením vody přes pozemek. Ani v katastru není zřízeno na pozemku věcné břemeno na vedení vody. Pán soused začal dělat problémy, vyhrožuje mi, že nesmí dojít k přerušení vedení vody. Donedávna jsem o této skutečnosti nevěděla. Poraďte mi prosím, jak se mám bránit. Děkuji.
  S pozdravem Jana Velká

 15. Dobý den,obracím se na Vás s tímto dotazem:
  V roce 1998,jsem na ohlášku,postavil na pronajatém pozemku dřevěnou boudu o velikosti cca4x6 m na nářadí a jiné,provedl jsem oplocení pozemku a ostatní úpravy.Tehdejší majitel pozemku s těmito úkony souhlasil ale i tak Stavební úřad zahájil řízení. Toto řízení,nebylo nijak dokončeno,žádným rozhodnutím!
  Na základě nové ohlášky(1999?),jsem na pozemku zaparkoval maringotku(je stále na kolech),ke které byl zbudován třístranný,zastřešený,přístavek,opěrná zídka,betonová plocha pod bazén.
  Veškeré stavby jsou zhotoveny před více jak 10 lety,na základě dvou ohlášek,na které Stavební úřad nereagoval a proto jsem je považoval za odsouhlasené.
  Nový majitel,který se snaží smlouvu o pronájmu pozemku napadnout a zrušit,
  vyvolal nové řízení,ohledně stávajících staveb.
  Můj dotaz tedy zní: Je možné,po uvedených letech,opakovat-dokončit,již jednou zahájené řízení na stejnou stavbu ?
  Existuje v takovém případě,jakási forma promlčení?
  Jak nejlépe postupovat v jednání se stavebním úřadem a k danné situaci vůbec? Lze,ze strany ST.úřadu nařídit odstranění stavby?
  Děkuji za Vaši radu,či případný názor na tuto záležitost.
  Setichovský Jiří

 16. Chtěla bych se zeptat:mám stavební povolení na garáž u rodinného domu.Zatím máme jenom základy.Nyní bychom chtěli stavbu zrušit.Mám důvody jak finanční tak tdravotní Jak mám postupovat? Děkuji za odpoved Ouřadová

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..