K prokazování zlé pověsti právnické osoby

V soudní praxi je jen výjimečně prokazatelná zlá pověst právnické osoby jako opak dobré pověsti ve smyslu ustanovení § 19b odst. 3 obč. zákoníku.

Úspěch žaloby na ochranu dobré pověsti právnické osoby předpokládá existenci její dobré pověsti jako hmotně právní podmínky; břemeno tvrzení i důkazní břemeno neexistence dobré pověsti leží na tom, kdo jí v řízení na ochranu dobrého jména popírá.

Zlá pověst právnické osoby je výjimkou ze zákonem presumované dobré pověsti a zakládá jí vždy jen vlastní dlouhodobá nepoctivá (podvodná, protiprávní) činnost nebo naopak dlouhodobá neodůvodněná nečinnost ke škodě druhých samotné právnické osoby; v případě očividného rozporu mezi více méně běžnou činností právnické osoby a její „špatnou“ pověstí lze dobře vysvětlit i negativní kampaní jejích konkurentů, špatným marketingem, aktuálními společenskými náladami atd.

Nelze-li zjistit zdroj zlé pověsti právnické osoby v její činnosti či nečinnosti (např. nepoctivý obchodní styk, podvodná jednání, lichva, porušování právních předpisů, dlouhodobá neodůvodněná nečinnost poškozující zákazníky či partnery), nelze dovodit ani její zlou pověst.

Zlou pověst právnické osoby zakládá například hromadné sjednávání lichevních smluv, vymáhání dluhů za hranicí zákona, podněcování k nenávisti vůči jiným apod., kdy se jedná o odsouzení hodné chování právnické osoby zpravidla v egoistickém zájmu právnické osoby bez ohledu na druhé.

I v rámci ochrany dobré pověsti právnické osoby ve smyslu ustanovení § 19b odst. 3 obč. zákoníku platí, že výkon práva, který je v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, nepožívá ve smyslu ustanovení § 265 obch. zákoníku právní ochrany včetně soudní ochrany dobrého jména.

V řízení na ochranu dobré pověsti právnické osoby ve smyslu ustanovení § 19b odst. 3 obč. zákoníku nelze vytrhovat stěžejní nežalované tvrzení, na které nedílně navazují další již žalovaná podružnější tvrzení žalovaného, kterým mělo být zasaženo do dobré pověsti žalující právnické osoby; v případě absence stěžejního tvrzení žalovaného v žalobě na ochranu dobré pověsti žalující právnické osoby nutno žalobu po poučení soudem zamítnout pro její neúplnost skutkového základu i rozsudečného návrhu.

Zásahem do práva na ochranu dobré pověsti zásadně není osobní vyjádření či vyjádření subjektivního právního názoru na základě vlastních zkušeností v rámci jinak prokazatelně vyváženého článku či reportáže, neboť nedosahuje potřebné intenzity zásahu s přirozeným právem každého svobodně médiím sdělovat svoje osobní zkušenosti i subjektivní právní názory oproti konkrétnímu vyjádření dotčené právnické osoby.

Pokud naopak žalobce vyvrací konkrétní tvrzení a konkrétní důkazy žalovaného o neexistenci dobré pověsti žalobce dopisy bez ověřených podpisů vyjadřujících názory jeho „spokojených“ zákazníků či obchodních partnerů (například dotazníkové akce jakoby na objednávku v rámci soudního řízení), musí k této námitce žalobce prokazovat i to, zda jimi skutečně byli, např. objednávky, faktury apod.

Neexistenci dobré pověsti právnické osoby v soudním řízení kumulativně prokazují zejména tyto skutečnosti:

 1. negativní vyjádření samotných členů statutárního orgánu právnické osoby či jejích vedoucích zaměstnanců
  Vyjadřují-li se samotní členové statutárního orgánu či vedoucí zaměstnanci právnické osoby (osoby předzvědné) na základě konkrétních tvrzení, že činnost právnické osoby je nepoctivá, protiprávní či podvodná, lze i z těchto vyjádření dovodit, že dobré pověsti nepožívá, když jí nemá ani u vlastních statutárních orgánů či vedoucích pracovníků právnické osoby podrobně seznámených s její skutečnou praxí i motivy.
 2. hromadná trestní oznámení podaná nespokojenými zákazníky či obchodními partnery právnické osoby v souvislosti s činností právnické osoby
  Jednotlivá trestní oznámení ze strany nespokojeného zákazníka či obchodního partnera v souvislosti s činností či neodůvodněnou nečinností ke škodě druhých právnické osoby zásadně nemají vliv na dobrou pověst právnické osoby.
  Dobrou pověst právnické osoby však vylučují hromadná trestní oznámení nespokojených zákazníků či obchodních partnerů právnické osoby na základě konkrétních důkazů, zvláště bylo-li na jejich základě sděleno obvinění vůči statutárním orgánům či vedoucím pracovníkům právnické osoby, případně i podána obžaloba, aniž by bylo nutné vyčkat pravomocného skončení trestního stíhání.
 3. hromadně veřejně (internetové) a dlouhodobě vyjadřovaná krajně převažující negativní stanoviska a stížnosti nespokojených zákazníků či obchodních partnerů na činnost právnické osoby
  Internetové diskuze na činnost právnické osoby nutno vyhodnotit tak, že jsou-li výhrady nespokojených zákazníků či obchodních partnerů až na ojedinělé výjimky krajně negativní s uvedením konkrétních pochybení či podvodů ze strany právnické osoby, jedná se o významnou skutečnost vylučující její dobrou pověst.
 4. trestné činy ze zoufalství
  Při poskytování tzv. nebankovních úvěrů zaměřených na příjmově slabé občany vlastnicích nemovitý majetek (byty, rodinné domky apod.) v úmyslu se zmocnit jejich nemovitého majetku astronomickým navýšením půjčené částky smluvními úroky z prodlení, smluvními pokutami i za malicherné porušení podružných povinností, se nově vyskytuje trestná činnost ze zoufalství, kdy ožebračený zákazník či obchodní partner spáchá trestný čin ze zoufalství.
 5. krajně negativní články o nepoctivém (podvodném, protiprávním) jednání právnické osoby v úmyslu jejího obohacení
  Renomované sdělovací prostředky lze považovat za určitý vzor názoru veřejnosti na činnost právnické osoby, který je však s ohledem na poměrně častou účelovost „na objednávku“ nutno poměřovat dalšími prameny.
 6. nepoctivé (podvodné, protiprávní) jednání právnické osoby v rámci její činnosti
  Zlou pověst právnické osoby zakládá především dlouhodobá a opakovaná nepoctivá, podvodná či protiprávní činnost samotné právnické osoby zpravidla v úmyslu se obohacovat na úkor druhých nebo naopak dlouhodobá neodůvodněná nečinnost poškozující zákazníky či obchodní partnery a v tomto kontextu jí je nutno i hodnotit, např.:

– drobné až nečitelné písmo v předtištěných smlouvách zhotovených právnickou osobou, ve kterých jsou obsaženy nepřiměřené sankce za porušení i malicherných povinností;
– nepřiměřené sankce ve zjevném úmyslu zmocňovat se nemovitého majetku níže příjmových dlužníků x-set násobným navyšováním půjčené částky nepřiměřeně vysokými sankcemi i za malicherné nesplnění mnohdy nečitelných nebo nesrozumitelných smluvních podmínek;
– záměrné neposkytování dostatku času s vyloučením prostudovat si smlouvu před jejím podpisem a tím i vyloučení možnosti případné konzultace s právním zástupcem;
– úmyslné vyvolání porušení smluvních podmínek v důsledku nesprávné informace zástupce právnické osoby při uzavírání smluv v její majetkový prospěch

Zdroj: JUDr. Luboš Chalupa, www.akchalupa.cz

5 comments

 1. Dobrý den prosím vás o radu.Jsem už v koncích.Oženil jsem se podruhé s ženou se kterou jsem nikdy nežil ve společné domácnosti, je tomu už pár let.”Žil jsem stále se ženou, se kterou jsem se kvůli ní rozvedl,,.Nyní jsme v dlouhodobém rozvodovém řízení a mě chodí domů jedna exekuce za druhou,za dluhy, které napáchala manželka se kterou se rozvádím, bez mého vědomí.Nevím už co mám dělat a jak se bránit.Řekla mi že mě tímto zničí a už se jí to daří.Mám vůbec nějaké víchodisko?Jsem už na dně a proto prosím o pomoc.Děkuji s pozdravem Miloslav

 2. Dobrý den
  Měla bych dotaz ohledně mích rodičů. Na mojí matku byla už třikrát do roka uvalena exekuce a můj otec jí vždy zaplatil. Píši Vám proto, že můj otec o těchto dluzích vůbec nevěděl. Moje matka je totiž tak důvěřivá že podepíše vše a všem důvěřuje, aniž by věděla jaké to bude mít následky. Za ty tři exekuce, kvůli malím částkám otec zaplatil částku 130 000kč a má obavi jestli to je vše. Chtěla jsem jen vědět jestli se může odvolat , nebo obrátit na soud při takové exekuci. Jednou to bylo kvůli paušálu kdy chodili po bytech a nabízeli starým lidem, neboli důchodcům výhodný ceny ohledně volání. Jak už jsem psala moje matka je velice důvěřivá a každému výjde vstříc,ale vůbec si už neuvědomuje jaká je doba a co vlastně podepisuje. Hrozně bych chtěla otci pomoct, ale nevím jak a proto vás prosím o radu. Předem děkuji za odpověď s pozdravem Helena Brňáková

 3. Dobrý den,
  obracím se na Vás s prosbou o radu. Včera mi byl doručen Návrh na provedení exekuce soudním exekutorem. V něm je mi sděleno, že jsem neuhradila v srpnu 2000 pokutu Dopravnímu podniku a Okresní soud vydal v srpnu 2001 platební rozkaz pro 809 Kč s příslušenství. Do 15-ti dnů musím uhradit včetně všech nákladů na exekuci 13500 Kč. Neuhradím-li do tohoto termínu, exekuce se navýší na 18300 Kč. Za celých 11 let mi nebyla doručena žádná upomínka, nejsem si ani vědoma, že bych pokutu za černou jízdu nezaplatila. Je nějaká možnost námitky proti exekuci? Není již po 10 letech dluh promlčen? Děkuji o radu jak se mohu bránit. Blahníková

 4. Dobry den mam k vam dotaz v manželstvi se si pořidili dum a mame ho ve spolecnem vlastnictvi. manželka však v připadě rozvodu nechce sneho nic musime to mit pisemne a oveřene pravnickou osobou nebo jak nato aby to v připadě rozvodu nebylo současti řizeni. A jestli na to egzistuje nejakej formulař,moc vam děkuji za odpovět.tomas

 5. Dobrý den,
  mám na Vás dotaz.
  Jdou to dva roky, co od nás táta musel odejít.V domácnosti to nefungovalo a také příčinou odchodu bylo to, že otec několik let neustále pil alkohol, a byl agresivní. Začali problémy(mlácení mé matky, ponižovíné mé osoby a tím i psychické týrání). Já (teď už 19-cti letá) jsem jeho chování a ponižování vůči mě nevydržela a dostala jsem doporučení do psychologické poradny. Po pár sezeních mě paní doktorka poslala na psychiatrii, že (kvůli mým pychickým problémům) už neví, co se mnou. Moje sestra (nyní 6-ti letá) neutrpěla žádné poranění, ale byla svědkem všech tátových útoků na mě a na matku. Teď se s otcem nevídám, jelikož jsem už plnoletá, tak z doslechů otec nemá právo mě nutit, abychom se stýkali. Po tom, co se otec odstěhoval, mu soud nařídil alimenty ve výši 2000,- . První tři měsíce na naši adresu přišla složenka, s tím, že peníze se otcovi vrátily. Kvůli tomu, že měl PID a neměl z čeho se živit. Vyhrožoval i tím, že jestli ho obereme o peníze, udělá z matky a mě svině. Po třech měsícíh už složenka pak nechodila, matka dostávala peníze na ruku, které šly opět k mému otci. Ale potom přestal úplně hovořit o penězích a vykrucoval se, protože mu sebrali PID a dali mu ČID. Po dobu neplacení alimentů stějně dostával, podle dohody obou stran, moji sestru. Po čase se musel odstěhovat pryč do jiného města a tím se několik měsíců nezajímal o svou mladší dceru. Pak vyrukoval, že na ni má právo i přesto, že neplatí alimenty. Nedávno otec vyhrožoval telefonicky matce, že chce dceru na víkend, že na ni má právo a není důvodem to, že neplatí alimenty, aby ji nemohl mít aspoň na víkend. A vyhrožuje i tím, že jestli otce matka udá k soudu za neplacení, prý předloží jisté dokumenty. Vysvětím. Matka měla poměr s jistým člověkem(už když s otcem byla jen kvůli nám dětem- když už byli rozvedeni 10 let) a po jisté době zjstila, že je to člověk, který vlastní pornostránky a vložit na stránky video s moji matkou. Otec to zjistil a řekl, že to video může odstranit jen tím, že on sám s matkou natočí podobné video a vloží ho na ty stránky. A otec tvrdí, že se už poptal dětského psychologa i soudního psychologa a ti tvrdí, že (ikdyž neplatí alimenty) má plné právo na dceru. Že našel psychology, aby vyzpovídali sestru, že zjistí, jestli byla námi naočkovaná proti otci, atd…)Matka je jediný rodič, který se stará celý život stará o mě a mou sestru. Ona je ta, která na nás vydělává a dává nám střechu nad hlavu. Chci se jen zeptat, zda li matka má právo na své straně, když se o nás stará po všech stránkách i po finanční sránce.Je možné, že soud se přikloní ke straně otce, když matka ho udá za neplacení a otec předloží důkazy o matčině něvěřě? Je možné, že soud uzná otcovo neplacení proto,že nemá peníze?

  Děkuji Iveta

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..