Potřebujete získat právní rady, nebo si nemůžete dovolit zaplatit advokáta a hodil by se vám právník zdarma? Pak vám nabízíme pomoc, bezplatná právní poradna zdarma a online.

Reklama
Facebook Pravník zdarma
Spolupracujeme
 • Potřebuji peníze

  Potřebujete získat peníze? Hledáte nejvýhodnější půjčky nebo úvěry? Poradíme vám jak získat peníze rychle, levně a bez registru nebo bez ručitele!

 • Sociální dávky

  Jste v těžké životní situaci a nevíte o jaké sociální dávky si požádat a na co máte nárok? Jak se vyhnout existenčním potížím a na co máte nárok podle zákona od státu?

 • Nezabavitelná částka

  Jaká je nezabavitelná částka a životní minimum v případě exekuce na plat nebo na bankovní účet? Jak na dluhy v manželství nebo po rozvodu?

 • Půjčka 20000

  Levná a ověřená půjčka 2000 Kč pro všechny zájemce. Snadný způsob jak získat peníze bez registru a bez poplatků předem.

Výpověď z nájmu

Vypořádání úhrad za bydlení

Z důvodu, že se výše nájmů bytů a poplatků spojených s užíváním bytu každoročně zvyšuje a již nyní tvoří podstatnou část výdajů domácnosti, stává se způsob vypořádání úhrad za užívání bytu mezi společnými nájemci navzájem a mezi nájemcem (pronajímatelem) a... [číst více]

Zajištění přístřeší a bytová náhrada

Otázka neplatnosti výpovědi z nájmu bytu jako hmotně právního úkonu pro nesplnění některé z obligatorních náležitostí včetně závazku pronajímatele poskytnout přístřeší je pro výsledek soudního řízení o neplatnost výpovědi z nájmu bytu anebo o přivolení k výpovědi... [číst více]

Smlouva o nájmu části bytu

V soudní praxi se poměrně často vyskytují případy, kdy z nedostatku vědomosti vlastníka domu o kolaudaci domu, není předmětem smlouvy o nájmu bytu vlastní byt, nýbrž jen jeho část či byt s částí dalšího bytu. Soudní praxe 1) v rozporu se zásadou pacta sunt servanta a ustanovením... [číst více]

Promlčení práva výpovědi z nájmu bytu

V současné době je aktuální otázka výpovědi z nájmu bytu zvláště z důvodu dvou a více bytů  často po velmi dlouhé době i v řádu desítek let  po naplnění určitého výpovědního důvodu. Výpověď z nájmu bytu je – stejně jako právo na odstoupení od smlouvy 1), právo... [číst více]

Odepření dodávek energií a služeb nájemci

V právní praxi se vyskytují nikoli ojedinělé případy, kdy nájemce (nositel práva na bydlení) vědomě zneužívá svého postavení tím, že dlouhodobě a ve větším rozsahu, přes písemná upozornění, neplatí nejen vlastní nájemné, nýbrž i úhrady za energie a služby spojené... [číst více]

K náležitostem výpovědi z nájmu bytu

V právní praxi dosud přetrvávají nejasnosti týkající se správné formulace výpovědi z nájmu bytu s ohledem na skončení výpovědní lhůty, jakož i označení bytu ve výpovědi a výrok rozsudku s ohledem na možné změny dispozice bytu v průběhu řízení o přivolení k výpovědi... [číst více]