Potřebujete získat právní rady, nebo si nemůžete dovolit zaplatit advokáta a hodil by se vám právník zdarma? Pak vám nabízíme pomoc, bezplatná právní poradna zdarma a online.

Reklama
Facebook Pravník zdarma
Spolupracujeme
 • Potřebuji peníze

  Potřebujete získat peníze? Hledáte nejvýhodnější půjčky nebo úvěry? Poradíme vám jak získat peníze rychle, levně a bez registru nebo bez ručitele!

 • Sociální dávky

  Jste v těžké životní situaci a nevíte o jaké sociální dávky si požádat a na co máte nárok? Jak se vyhnout existenčním potížím a na co máte nárok podle zákona od státu?

 • Nezabavitelná částka

  Jaká je nezabavitelná částka a životní minimum v případě exekuce na plat nebo na bankovní účet? Jak na dluhy v manželství nebo po rozvodu?

 • Půjčka 20000

  Levná a ověřená půjčka 2000 Kč pro všechny zájemce. Snadný způsob jak získat peníze bez registru a bez poplatků předem.

Vlastnictví nemovitostí

Určení vlastnictví vůči zemřelému

V právní praxi se ojediněle vyskytují případy, kdy je  v katastru nemovitostí jako vlastník zapsána osoba, která již  prokazatelně nežije (přičemž mnohdy není známo ani přesné  datum jejího úmrtí) a u níž není znám ani jeden z žijících dědiců. V řízení o určení... [číst více]

Žaloba na určení, vydání nebo vyklizení?

Právní teorií ani soudní praxí není dosud uspokojivě vyřešena otázka formy výroku rozsudku, na jehož základě lze ve smyslu ustanovení § 7 odst.1 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění předpisů pozdějších, provést... [číst více]

Přiměřená náhrada za stavby a pozemky

OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ V soudní praxi dosud není ustálen názor, jakým způsobem určovat výši přiměřené náhrady při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a zaniklého společného jmění manželů. Tento právní stav vznikl v důsledku uveřejnění nálezu Ústavního... [číst více]

Bezdůvodné obohacení za užívání stavebních pozemků

V případě rozdílnosti vlastnictví stavebního pozemku a stavby je v řízení o vydání bezdůvodného obohacení zjišťována výše  obvyklého nájemného ze stavebního pozemku v daném místě a čase  zpravidla bez reálné možnosti objektivního srovnání tržních cen. V důsledku... [číst více]

K otázce zápisu poznámky do katastru nemovitostí

Již od počátku existence státu je přikládána velmi důležitá úloha evidenci vlastnictví nemovitostí, tj. pozemků a staveb spojených se zemí pevným základem, jako nejvýznamnějšího majetku ve společnosti. Účinností zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných... [číst více]

Smlouva o nájmu bytu uzavřená ústně či konkludentně

Jelikož právní vztahy nájmu bytu jsou právními vztahy trvajícími zpravidla velmi dlouhé období, přičemž často právně navazují na předcházející nájem bytu, např. po přechodu práva nájmu bytu v důsledku smrti nájemce či po výměně bytu, je stále aktuální uzavření smlouvy... [číst více]