Potřebujete získat právní rady, nebo si nemůžete dovolit zaplatit advokáta a hodil by se vám právník zdarma? Pak vám nabízíme pomoc, bezplatná právní poradna zdarma a online.

Reklama
Facebook Pravník zdarma
Spolupracujeme
 • Potřebuji peníze

  Potřebujete získat peníze? Hledáte nejvýhodnější půjčky nebo úvěry? Poradíme vám jak získat peníze rychle, levně a bez registru nebo bez ručitele!

 • Sociální dávky

  Jste v těžké životní situaci a nevíte o jaké sociální dávky si požádat a na co máte nárok? Jak se vyhnout existenčním potížím a na co máte nárok podle zákona od státu?

 • Nezabavitelná částka

  Jaká je nezabavitelná částka a životní minimum v případě exekuce na plat nebo na bankovní účet? Jak na dluhy v manželství nebo po rozvodu?

 • Půjčka 20000

  Levná a ověřená půjčka 2000 Kč pro všechny zájemce. Snadný způsob jak získat peníze bez registru a bez poplatků předem.

Společné jmění manželů

Vypořádání zděděného či darovaného členského podílu

V rámci vypořádání členských podílů v bytových družstvech po zániku manželství se poměrně často vyskytují případy, kdy předmětem vypořádání je členský podíl, který byl nabyt darováním nebo děděním za trvání manželství jen jedním z manželů. Ve smyslu ustanovení... [číst více]

Vypořádání obchodních podílů v rámci SJM (BSM)

Otázka vypořádání obchodních podílů a akcií v rámci SJM (BSM) úzce souvisí s tím, zda lze ve smyslu ustanovení § 143 obč. zákoníku účinného do 1.8. 1998 považovat za výkon povolání i soustavnou činnost majitele (spolumajitele) obchodní společnosti za účelem dosa-žení zisku,... [číst více]

K otázce vypořádání členství v bytovém družstvu

Vzhledem k rozsahu bytového družstevnictví je poměrně častou a dosud jednoznačně nevyřešenou otázkou právní praxe způsob ocenění členství v bytovém družstvu pro účely vypořádání po zrušení společného nájmu družstevního bytu rozvedených manželů ve smyslu ustanovení... [číst více]

Vrácení plnění z neplatné či zrušené smlouvy manžely

V právní praxi se více než dosud vyskytují případy, kdy v důsledku rozvratu manželství či probíhajícího řízení o vypořádání společného jmění dochází ke zpochybňování kupních smluv uzavřených oběma manžely se záměrem využití jejich neplatnosti ve prospěch jednoho... [číst více]

Prohlášení zakladatele o vložení nemovitosti do základního jmění

Písemné prohlášení o vkladu zakladatele (společníka) nemovitosti do základního jmění obchodní společnosti nebo jiného obdobného jmění právnické osoby (dále jen „obchodní společnost“) je zvláštním jednostranným právním úkonem ve smyslu ustanovení § 34 ObčZ se stanoveným... [číst více]

Dispozice s majetkem ve společném jmění manželů

Soudní praxe 1) a právní teorie doposud zastává právní názor, že k platnosti smlouvy o převodu vlastnického práva, pro kterou je zákonem stanovena písemná forma, ve společném jmění manželů i vyšší hodnoty není nutné, aby smlouvu podepsali oba manželé společně jako nedílní... [číst více]