Potřebujete získat právní rady, nebo si nemůžete dovolit zaplatit advokáta a hodil by se vám právník zdarma? Pak vám nabízíme pomoc, bezplatná právní poradna zdarma a online.

Reklama
Facebook Pravník zdarma
Spolupracujeme
 • Potřebuji peníze

  Potřebujete získat peníze? Hledáte nejvýhodnější půjčky nebo úvěry? Poradíme vám jak získat peníze rychle, levně a bez registru nebo bez ručitele!

 • Sociální dávky

  Jste v těžké životní situaci a nevíte o jaké sociální dávky si požádat a na co máte nárok? Jak se vyhnout existenčním potížím a na co máte nárok podle zákona od státu?

 • Nezabavitelná částka

  Jaká je nezabavitelná částka a životní minimum v případě exekuce na plat nebo na bankovní účet? Jak na dluhy v manželství nebo po rozvodu?

 • Půjčka 20000

  Levná a ověřená půjčka 2000 Kč pro všechny zájemce. Snadný způsob jak získat peníze bez registru a bez poplatků předem.

Nejvyšší soud ČR

Dobro a zlo

Prakticky v každém soudním řízení se lze setkat s určitými projevy dobra a zla. Ochrana spravedlnosti je v právu obsažena zejména v universálním institutu výkonu práv v souladu s dobrými mravy. Boj dobra a zla je od počátku spojen s existencí lidské společnosti jako formy základního... [číst více]

Zákonností k právům

Právo není spravedlnost, ale spravedlnost je přirozeným právem. V soudní praxi, zvláště v důsledku extenzivního výkladu restitučních právních předpisů Ústavním soudem v letech 1993–2003, dochází občas k nežádoucímu vyzdvihování teleologického výkladu kogentních ustanovení... [číst více]

Zákonná kritéria přikázání společné věci (majetkového práva)

V soudní praxi se vytváří nový právní názor na rozsah a závaznost zákonných kritérií pro přikázání společné věci (majetkového práva) do výlučného vlastnictví jednoho či více podílových spoluvlastníků ve smyslu ustanovení § 142 odst. 1 věta třetí obč. zákoníku. Nově... [číst více]

Přípustnost dovolání po zrušujícím rozsudku nejvyššího soudu

V právní praxi vzniká otázka, zda je přípustné dovolání ve smyslu ustanovení § 237 odst. 1 písm.b) o.s.ř. i tehdy, pokud po vydání zrušujícího rozsudku Nejvyššího soudu ČR rozsudek odvolacího soudu – na rozdíl od předchozích rozhodnutí ve věci samé – potvrdí ve věci... [číst více]

Nevydání pozemku zastavěného pozemku dle zákona o půdě

Pozemkové úřady ani krajské soudy dosud nesprávně aplikují ustanovení § 11 odst.1 písm.c) zákona o půdě, které je konstruováno jako nevyvratitelná zákonná domněnka o zastavěnosti pozemku, která neumožňuje odlišný výklad, např. jen s odůvodněním, že na pozemku byla po přechodu... [číst více]

Běžný obchodní styk ve smyslu § 196a odst. 4 obch. zákoníku

Institut běžného obchodního styku ve smyslu ustanovení § 196a odst. 4 obch. zákoníku je v poslední době poměrně častým předmětem soudní praxe 1) i všemi respektované právní literatury 2), avšak i tak ještě panuje řada nejasností o rozsahu prokazování této významné právní... [číst více]