Potřebujete získat právní rady, nebo si nemůžete dovolit zaplatit advokáta a hodil by se vám právník zdarma? Pak vám nabízíme pomoc, bezplatná právní poradna zdarma a online.

Reklama
Facebook Pravník zdarma
Spolupracujeme
 • Potřebuji peníze

  Potřebujete získat peníze? Hledáte nejvýhodnější půjčky nebo úvěry? Poradíme vám jak získat peníze rychle, levně a bez registru nebo bez ručitele!

 • Sociální dávky

  Jste v těžké životní situaci a nevíte o jaké sociální dávky si požádat a na co máte nárok? Jak se vyhnout existenčním potížím a na co máte nárok podle zákona od státu?

 • Nezabavitelná částka

  Jaká je nezabavitelná částka a životní minimum v případě exekuce na plat nebo na bankovní účet? Jak na dluhy v manželství nebo po rozvodu?

 • Půjčka 20000

  Levná a ověřená půjčka 2000 Kč pro všechny zájemce. Snadný způsob jak získat peníze bez registru a bez poplatků předem.

majetkové nároky

K rozsahu uspokojení nároků oddělených věřitelů

Novelizací zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání provedenou zákonem č. 105/2000 Sb. vyvstala v právní praxi velmi důležitá otázka, zda lze novelizované ustanovení § 28 odst.4 a § 32 odst.4 zákona č. 105/2000 Sb. aplikovat na nároky věřitelů, jejichž pohledávky byly do... [číst více]

Hospodaření manželů se SJM mimo obvyklou správu

Majetkové vztahy mezi manžely jsou jedním ze základů občanského práva. Rozvojem majetkových vztahů i nezadržitelným rozvolňováním rodinných vztahů je na místě, aby si manželé byli dostatečně vědomi právních následků hospodaření se společným majetkem, zvláště jedná-li... [číst více]

Zákonná kritéria přikázání společné věci (majetkového práva)

V soudní praxi se vytváří nový právní názor na rozsah a závaznost zákonných kritérií pro přikázání společné věci (majetkového práva) do výlučného vlastnictví jednoho či více podílových spoluvlastníků ve smyslu ustanovení § 142 odst. 1 věta třetí obč. zákoníku. Nově... [číst více]

Majetkoprávní vztahy a nakládání se svěřeným majetkem

Vystupování hlavního města Prahy a městských částí v majetkoprávních vztazích je důležité pro platnost majetkoprávních úkonů i věcnou legitimaci v rámci občanského soudního řízení, např. o vyklizení nemovitosti, určení vlastnictví nemovitosti, platnosti či neplatnosti... [číst více]

Vrácení plnění z neplatné či zrušené smlouvy manžely

V právní praxi se více než dosud vyskytují případy, kdy v důsledku rozvratu manželství či probíhajícího řízení o vypořádání společného jmění dochází ke zpochybňování kupních smluv uzavřených oběma manžely se záměrem využití jejich neplatnosti ve prospěch jednoho... [číst více]

K rozsahu převzetí dluhu dle § 531 odst.1 obč. zákoníku

Jednou ze zásadních otázek právní praxe je rozsah převzetí dluhu ve smyslu ustanovení § 531 odst. 1 ObčZ, tj. přejímá-li nastupující dlužník s dluhem i příslušenství dle ustanovení § 121 odst. 3 ObčZ (úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení, náklady spojené s jejím... [číst více]