Potřebujete získat právní rady, nebo si nemůžete dovolit zaplatit advokáta a hodil by se vám právník zdarma? Pak vám nabízíme pomoc, bezplatná právní poradna zdarma a online.

Reklama
Facebook Pravník zdarma
Spolupracujeme
 • Potřebuji peníze

  Potřebujete získat peníze? Hledáte nejvýhodnější půjčky nebo úvěry? Poradíme vám jak získat peníze rychle, levně a bez registru nebo bez ručitele!

 • Sociální dávky

  Jste v těžké životní situaci a nevíte o jaké sociální dávky si požádat a na co máte nárok? Jak se vyhnout existenčním potížím a na co máte nárok podle zákona od státu?

 • Nezabavitelná částka

  Jaká je nezabavitelná částka a životní minimum v případě exekuce na plat nebo na bankovní účet? Jak na dluhy v manželství nebo po rozvodu?

 • Půjčka 20000

  Levná a ověřená půjčka 2000 Kč pro všechny zájemce. Snadný způsob jak získat peníze bez registru a bez poplatků předem.

Katastr nemovitostí

Určení vlastnictví vůči zemřelému

V právní praxi se ojediněle vyskytují případy, kdy je  v katastru nemovitostí jako vlastník zapsána osoba, která již  prokazatelně nežije (přičemž mnohdy není známo ani přesné  datum jejího úmrtí) a u níž není znám ani jeden z žijících dědiců. V řízení o určení... [číst více]

Rozhodné datum zápisu vlastnického práva

V praxi katastrálních úřadů se nikoli ojediněle vyskytují případy, kdy pro dlouhou dobu zapisování vlastnického práva nebo odsouhlasení dvou rozdílných geometrických plánů k téže pozemkové parcele dojde ke změně očíslování či výměry pozemkových parcel, aniž by správní... [číst více]

K nabytí vlastnictví pravomocným rozhodnutím státního orgánu

Nabytí vlastnictví pravomocným rozhodnutím státního orgánu patří společně se zhotovením věci, vydržením, zpracováním cizí věci, přírůstkem, připadnutím věci ztracené, opuštěné a skryté, ze zákona, jakož i nabytím od nevlastníka podle § 486 ObčZ mezi originální způsoby... [číst více]

K otázce zápisu poznámky do katastru nemovitostí

Již od počátku existence státu je přikládána velmi důležitá úloha evidenci vlastnictví nemovitostí, tj. pozemků a staveb spojených se zemí pevným základem, jako nejvýznamnějšího majetku ve společnosti. Účinností zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných... [číst více]

Nakládání s majetkem ve výlučném vlastnictví manžela povinného

V právní praxi dochází k nežádoucím situacím, kdy soudní exekutor – namísto prověření elementárních skutečností, zda majetek evidovaný v katastru nemovitostí jen na jméno manžela povinného může spadat do společného jmění manželů anebo nikoli –  bez dalšího doručí... [číst více]

Prohlášení zakladatele o vložení nemovitosti do základního jmění

Písemné prohlášení o vkladu zakladatele (společníka) nemovitosti do základního jmění obchodní společnosti nebo jiného obdobného jmění právnické osoby (dále jen „obchodní společnost“) je zvláštním jednostranným právním úkonem ve smyslu ustanovení § 34 ObčZ se stanoveným... [číst více]