Potřebujete získat právní rady, nebo si nemůžete dovolit zaplatit advokáta a hodil by se vám právník zdarma? Pak vám nabízíme pomoc, bezplatná právní poradna zdarma a online.

Reklama
Facebook Pravník zdarma
Spolupracujeme
 • Potřebuji peníze

  Potřebujete získat peníze? Hledáte nejvýhodnější půjčky nebo úvěry? Poradíme vám jak získat peníze rychle, levně a bez registru nebo bez ručitele!

 • Sociální dávky

  Jste v těžké životní situaci a nevíte o jaké sociální dávky si požádat a na co máte nárok? Jak se vyhnout existenčním potížím a na co máte nárok podle zákona od státu?

 • Nezabavitelná částka

  Jaká je nezabavitelná částka a životní minimum v případě exekuce na plat nebo na bankovní účet? Jak na dluhy v manželství nebo po rozvodu?

 • Půjčka 20000

  Levná a ověřená půjčka 2000 Kč pro všechny zájemce. Snadný způsob jak získat peníze bez registru a bez poplatků předem.

Zákon o konkursu a vyrovnání

Ručení a konkurs

V právní teorii a praxi dosud není ujasněna otázka, zda a za jakých podmínek náleží plnění z ručení vzniklého do prohlášení konkursu do konkursní podstaty dlužníka. Východisko nám přitom nabízí výklad platné právní úpravy. 1. Základní právní úprava Podle § 20 odst.... [číst více]

Postoupení pohledávky a rozhodčí doložka

V právní praxi se vyskytují případy, kdy pohledávka z úvěru či smlouvy o půjčce se sjednáním rozhodčí smlouvy (doložky) je později postoupena třetí osobě; tím vyvstává otázka, zda v rámci ustanovení § 524 odst. 2 obč. zákoníku na postupníka přechází i tzv. rozhodčí... [číst více]

Vypořádání podílového spoluvlastnictví a zástava

V právní praxi se více než dříve vyskytují případy, kdy předmětem řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví jsou nemovitosti (věci, majetková práva), které jsou zatíženy zástavním právem; ojediněle je zřízení zástavního práva ve prospěch blízkých... [číst více]

Přikázání společné věci zatížené zástavním právem

Rostoucím zadlužováním obyvatelstva, jakož i účelovým jednáním některých spoluvlastníků v rámci zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, se stává aktuální otázka přikázání společné věci zatížené zástavním právem do vlastnictví jednoho ze spoluvlastníků... [číst více]

Neplatnost kupní smlouvy pro rozpor s § 27 odst. 5 zákona č. 328/1991 Sb.

V soudní praxi se nikoli ojediněle vyskytují případy, kdy při uplatňování výkonu vlastnického práva je na základě námitky žalovaného uživatele (držitele) věci přezkoumávána platnost smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitosti uzavřené mezi správcem konkurzní podstaty... [číst více]