Potřebujete získat právní rady, nebo si nemůžete dovolit zaplatit advokáta a hodil by se vám právník zdarma? Pak vám nabízíme pomoc, bezplatná právní poradna zdarma a online.

Reklama
Facebook Pravník zdarma
Spolupracujeme
 • Potřebuji peníze

  Potřebujete získat peníze? Hledáte nejvýhodnější půjčky nebo úvěry? Poradíme vám jak získat peníze rychle, levně a bez registru nebo bez ručitele!

 • Sociální dávky

  Jste v těžké životní situaci a nevíte o jaké sociální dávky si požádat a na co máte nárok? Jak se vyhnout existenčním potížím a na co máte nárok podle zákona od státu?

 • Nezabavitelná částka

  Jaká je nezabavitelná částka a životní minimum v případě exekuce na plat nebo na bankovní účet? Jak na dluhy v manželství nebo po rozvodu?

 • Půjčka 20000

  Levná a ověřená půjčka 2000 Kč pro všechny zájemce. Snadný způsob jak získat peníze bez registru a bez poplatků předem.

Různé právní problémy

Meze výkladu

Právo je zákon na společenskou spravedlnost. Soudy jsou Ústavou povolány vykládat zákony a jiné právní předpisy v projednávaných právních vztazích a nikoli svým ustáleným výkladem v rozporu s jednoznačným jazykovým vyjádřením právního předpisu nepřímo vykonávat aktivní... [číst více]

Dobro a zlo

Prakticky v každém soudním řízení se lze setkat s určitými projevy dobra a zla. Ochrana spravedlnosti je v právu obsažena zejména v universálním institutu výkonu práv v souladu s dobrými mravy. Boj dobra a zla je od počátku spojen s existencí lidské společnosti jako formy základního... [číst více]

Určení vlastnictví vůči zemřelému

V právní praxi se ojediněle vyskytují případy, kdy je  v katastru nemovitostí jako vlastník zapsána osoba, která již  prokazatelně nežije (přičemž mnohdy není známo ani přesné  datum jejího úmrtí) a u níž není znám ani jeden z žijících dědiců. V řízení o určení... [číst více]

Odstranění nepovolených stavebních úprav

Účinností nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (dále jen „stavební zákon“) dnem 1. ledna 2007 nastala podstatná změna v právní úpravě týkající se odstranění vybraných nepovolených stavebních úprav bez ohledu na to, kdy byly uskutečněny, a tím i v posuzování platnosti... [číst více]

Zákonností k právům

Právo není spravedlnost, ale spravedlnost je přirozeným právem. V soudní praxi, zvláště v důsledku extenzivního výkladu restitučních právních předpisů Ústavním soudem v letech 1993–2003, dochází občas k nežádoucímu vyzdvihování teleologického výkladu kogentních ustanovení... [číst více]

Rozhodné datum zápisu vlastnického práva

V praxi katastrálních úřadů se nikoli ojediněle vyskytují případy, kdy pro dlouhou dobu zapisování vlastnického práva nebo odsouhlasení dvou rozdílných geometrických plánů k téže pozemkové parcele dojde ke změně očíslování či výměry pozemkových parcel, aniž by správní... [číst více]